חוגגים שבועות ברעננה

כל הילדים באים לשמוע את עשרת הדברות

חוגגים שבועות

ברעננה