במקרה של ביטול רישום יש להודיע בהקדם להנהלת גני חב"ד 

שימו לב ביטול רישום  עד תאריך 01/03 מזכה בהחזר 50% מדמי הרישום

לאחר מכן לא יוחזרו דמי הרישום

אחרי 25 לאפריל – 1000 ש"ח
אחרי 25 למאי – 2000 ש"ח
אחרי 25 ליוני – 3000 ש"ח
אחרי 25 ליולי – 4250 ש"ח

ככלל אין לרשום ילד לגני חב"ד או לצהרוני חב"ד המופעל בגני עיריה מראש על דעת להוציא אותו במהלך שנת הלימודים!
הרישום למעונות הינו ל 12 חודש.

הרישום לצהרוני חב"ד המופעלים בגני עיריה הינו ל 10 חודשים

באם קרה ובמהלך החודשים ספטמבר -מרץ , ההורים נאלצים להוציא את הילד בגלל:

1.אי הסתגלות הילד לגן

2. מעבר דירה

ניתן להוציא את הילד מהגן ולשלם את שכר הלימוד של חודש נוסף שלם הסמוך לחודש בו הודיעו על הביטול!  

לדוגמא: ביטול שיעשה במהלך חודש אוקטובר מחייב את ההורים לשלם גם את חודש נובמבר 

בכל מקרה לא ינתן זיכוי כספי להורים בעיקבות ימים שהילד לא נכח בגן

החל מחודש אפריל בעת הוצאת ילד בשלב כזה לא ניתן לקבל ילדים אחרים ונגרם נזק כספי למוסד! ולכן על ההורים לשלם את החודשים מאי, יוני, יולי, אוגוסט,

בקשת הביטול ישלח לדואר אלקטרוני: chabad@chabadraanana.com

האמצעי תשלום עבור הגן הינו בהרשאה בנקאית

במידה שמדינת ישראל תכנס למצב לחימה שיחייב סגירת המעונות לא ינתן החזר כספי על השבועיים הראשונים .
באם מצב הלחימה יימשך ולא תתאפשר פתיחת המעונות יינתן החזר כספי של 50% מתקופת סגירה זו.

סעיף זה נכון גם למקרים חריגים נוספים כגון: אפידמיה (קורונה),רעידת אדמה, וכל כוח עליון אחר.

על ההורה לדאוג לתקינות ההרשאה בנקאית שתכובד על ידי הבנק/חברת האשראי.
במקרה וההורה צופה שיהיה תקלה יש להודיע מראש למשרדי חב"ד.
בשום אופן אסור לבטל את ההרשאה בנקאית באופן פרטי.
היה וההרשאה בנקאית חזרה על ידי הבנק חב"ד רשאי לגבות את עמלת הבנק

על ההורה לעמוד בזמני סיום היום לפי הרישום אליו רשם את הילד לגן, יש לזכור שהגננות עייפות אחרי יום עבודה ואיחור שכזה מהווה פגיעה קשה בגננות.
במקרה של איחור מצד ההגינות והיושר לפצות את הגננות על העגמת הנפש שנגרם להם.
סכום החיוב החודשי:
סכום החיוב יקבע על פי המחירים הנ"ל, ובהתאם לבקשת ההורה בטופס המקוון באתר או בהתאם לבקשת ההורה בטלפון או במייל לשינוי/הוספה.
בכל חודש ישלח לאימייל פירוט החשבון ולאחר מכן תחיוב ההוראת הקבע במועד החיוב.

* להודיע לגננת/ מנהלת הגן על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב הבריאות של הילד.
*אישור שימוש בתמונות הילד מתוך פעילות הגן
*אישור לקבל את הקבלות של הגן בדואר אלקטרוני (E-MAIL)
שירות לקוחות:
א. ניתן לפנות למייל chabad@chabadraanana.com או בטלפון: 09-7486338
בשעות פעילות בימים א’-ה’ בשעות: 09:00-15:00

"חבד" נוקטת בכל אמצעי הזהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.
כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן בטכנולוגיית PCI DSS עם זאת במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, "חבד" לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
"חבד" מתחייבת שלא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג’.

"חבד" תהא רשאית לשלוח למשתמש דיוור במשך השנה בכל נושא שהוא הקשור לפעילות חבד הכולל: דואר אלקטרוני, SMS והודעות וואטסאפ
כמובן בכל עת ניתן להפסיק לקבל:
הודעות וואטסאפ: באמצעות מחיקת המספר 058-7486338 מהאנשי קשר בטלפון האישי
הודעות SMS ואימייל: באמצעות בקשה למייל להפסקת קבלת הודעות

"חבד" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה ובכלל זה שינוי תאריכים, שעות חוגים, תפריטי ארוחות, ומחירים.