בית כנסת חבד רעננה

בית כנסת חבד רעננה זמני תפילות:

זמני תפילה בימי החול

שחרית: מנין ראשון 6:15, מנין שני 8:15 

מנחה:  15:00 

זמני תפילה בשבת קודש

ערב שבת: תפילת  מנחה – 15 ד’ אחרי הדלקת נרות
יום השבת 8:30 לימוד חסידות
10:00 שחרית