חנוכה לילדים

פעילות חנוכה לילדים ברעננה
תוכניות לכל המשפחה, והדלקת חנוכיית ענק

חנוכה לילדים