בנוסף ל'קריאת שמע' הנאמרת בשחרית ובערבית, נוהגים לחזור שוב על 'קריאת שמע' גם לפני השינה.
'קריאת שמע' זו מלווה בעוד פרקי תפילה ובפסוקים שונים ולפי האר"י ז"ל אף בווידוי.

(לפני השינה ממש מברכים את ברכת "המפיל חבלי שינה על עיני" ויש המברכים אותה בתחילת סדר ק"ש שעל המיטה). סגולתה של "קריאת שמע על המיטה" למנוע נזק גשמי או רוחני מהאדם בעת שנתו.