’ראש השנה’ תפילה וסעודת חג עם חב”ד תפילת ראש השנה תתקיים בעז"ה בערב ראש השנה כ"ט אלול בשעה 19:30 כשלאחריה יערך קידוש וארוחת חג לצד סימני החג, תכנים, הסברים, שמחה וריקודים