ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של "בית חב"ד רעננה" האתר הינו אתר הבית של בית חב"ד ליובאוויטש רעננה שע"י צעירי אגודת חב"ד עמותה רשומה 580111771 (להלן: "חבד").

הגדרות:

בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה כמשתמע.

הגדרת ה"אתר" כמשמעו בתקנון הכוונה ל:

1. אתר הבית http://www.chabadraanana.com/

2. כל טופס לרבות עם אתר ודומיין אחר, של איסוף פרטים אישיים, לרישום מקוון לאירוע שהמפעיל שלו חבד בין אם הופנה בלינק על ידי אתר הבית או שהגיע לטופס בלינק ישיר . בין אם הטופס כולל תשלום אינטרנטי או שאין תשלום באתר

3. כל דף תשלום מאובטח המשתייך ל"חבד" נכלל בהגדרת ה"אתר"

משתמש:

המבצע גלישה או פעולה כלשהי באתר בין אם מבצע תשלום או שממלא טופס בלי תשלום רישום (להלן: "המשתמש") מצהיר כי קרא, הבין והסכים לתקנון האתר וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה וכללי השתתפות אלו. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים/ או שירותים המוצעים למכירה בו או תרומות, מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי התקנון.

באתר חבד ניתן לקבל מידע אודות פעיליות חבד להירשם לגני ילדים וקייטנות של חבד, ולתת תרומות לעמותה.

באמצעות מותגי כרטיסי אשראי ויזה, ישראכרט, דיינרס, מאסטר כארד.

כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים הם מחירים סופים

שירות לקוחות

א. ניתן לפנות למייל chabad@chabadraanana.com או בטלפון: 09-7486338 בשעות פעילות בימים א’-ה’ בשעות: 09:00-17:00

שימוש באתר
כל משתמש רשאי לבצע רכישה באתר, בתנאי שהינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות גיל 18 ומעלה.

אבטחת המידע

"חבד" נוקטת בכל אמצעי הזהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן בטכנולוגיית pci dss עם זאת במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, "חבד" לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

"חבד" מתחייבת שלא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג’.

מדיניות קייטנת חב"ד חודש יולי:

כל היציאות משטח הקיטנה כפופות למצב הביטחוני ועל פי תאום עם חדר טיולים, במקרה של מזג אוויר קיצוני אשר יציאה ביום כזה יהוה סכנה לשלומם של הילדים לפי שיקול דעת ובהתאם לתחזית המומחים, הנהלת הקייטנה תיהיה רשאית לתת פעילות מקבילה בשטח הקייטנה ולבטל את היציאה שתוכננה מתחילה, הורה הרושם ילד לקייטנה מצהיר שקרא והבין את הנ"ל.

 ביטול רישום:

א. ביטול קייטנה אשר יתבצע עד התאריך31/05 מזכה ב 95% מהתשלום

מתאריך 01/06 מזכה בהחזר של 90% מהתשלום.

ב. מתאריך 21/06 יוחזר 75% מהתשלום על הקייטנה,

ג. מתאריך 25/06 לא יוחזר תשלום

בכל מקרה ביטול רישום יהיה כפוף לחוק הגנת הצרכן והתקנות שיצאו מכוחו!

2. תנאים כללים:

א. "חבד" תהא רשאית לשלוח למשתמש דיוור במשך השנה בכל נושא שהוא הקשור לפעילות חבד הכולל: דואר אלקטרוני, SMS והודעות וואטסאפ

כמובן בכל עת ניתן להפסיק לקבל:

הודעות וואטסאפ באמצעות מחיקת המספר 058-7486338 מהאנשי קשר בטלפון האישי

הודעות SMS באמצעות הלינק הבא: http://lp.simplemail.co.il/rtis

הודעות אימייל: באמצעות בקשה למייל להפסקת קבלת הודעות

ב. "חבד" שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת. מובהר בזאת כי השינוי לא ייעשה לאחר ביצוע הרכישה.

ג. ידוע שבאם התעורר אצל הילד/ה בעיות משמעת אשר לא יאפשרו את הפעלה התקינה של הקייטנה ההנהלה תיהיה רשאית להפסיק את השתתפות הילד

ד.על פי הוראת עירת רעננה קיימת מניעה לרשום ילד מכיתות א' ב' ג' לקייטנה ככל שהוא לומד או מתעתד ללמוד בבית ספר ממלכתי או ממלכתי דתי ברחבי העיר רעננה, האחריות בנוגע לדיווח אודות המוסד בו לומדים או ילמדו הילדים מוטלת על ההורים בלבד הואיל ולחבד אין אפשרות לבחון את הדיווח האמור.

הורה הרושם ילד לגן מכיתות אלו מצהיר שהילד לומד בבי"ס חב"ד

ה.שימוש בתמונות: הנהלת הקייטנה תיהיה רשאית להשתמש בתמונות שצולמו בהם הילדים לצורך פרסום הקייטנה העלאת התמונות לפייסבוק ושליחת התמונות בוואצפ, מוסכם שלא ניתן לרשום ילד לקייטנה מבלי להסכים לתנאי זה

3. חוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות תשע"ז – 2017 :

ידוע למשתמש כי הקייטנה שחב"ד מפעיל הינה "קייטנה מיוחדת" כמשמעה בחוק הפיקוח על מחירי הקייטנות סעיף 6ג אשר סל השירותים הינו נרחב הכולל תוכניות מושקעות בשטח הקייטנה וטיולים מושקעים מחוצה לה המחיר של "הקייטנה מיוחדת" הינו גבוה מהמחיר המירבי המפוקח .

לפרטים אודות קייטנה ציבורית כמשמעה בחוק פנו למשרדי חב"ד

4. חילוקי דעות:

במקרה ויתגלו מחלוקות בין הצדדים בנוגע לפרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או אכיפתו ו/או כל פעולה או סכסוך הנובעים ממנו, יתבררו אלה במידת הצורך, על ידי בוררות של בית דין רבני חב"ד במידה והמשתמש יסרב להגיע לבוררות סמכות השיפוט תיהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד עפ"י דיני מדינת ישראל.

5. אירוע ביטוחי

במקרה של תאונה שקרתה במהלך הקייטנה יש להודיע על כך לחב"ד במייל chabad@chabadraanana.com בהקדם האפשרי.

חב"ד מחזיק בפוליסת ביטוח צד ג' לבטחונכם ולבטיחות ילדיכם.

לתשומת לבכם הביטוח הינו לתביעות מעל 8,000 ש"ח תביעות עד סכום של 8,000 ש"ח יש להגיש לחב"ד למייל את הקבלות בגין ההוצאות הרפאויות וחבד יחזיר ישירות לחשבונכם

שינוי התקנון

"חבד" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה.