הקורס מיועד לילדים בני 12-13 המתכוננים לקרוא ביום הבר מצווה את כל הפרשה ומעוניינים ללמוד טעמי המקרא ברמה גבוהה. פרטים בפנים...

מתקרב יום הבר מצווה ואתם מחפשים מורה פרטי שילמד את בנכם את הפרשה באופן יסודי, לשבת הבר מצווה ’וכמובן טעמי המקרא’ וכללי הדקדוק.
בוודאי תשמחו לשמוע על התוכנית שלנו:

אנו מתחילים את לימוד הפרשה כשמונה חדשים לפני הבר מצווה בסדרת שיעורים פרטיים פעם בשבוע.

תכנית השיעורים:
שיעור ראשון: ’מבוא לטעמי המקרא’, מה מטרתם ותפקידם.
שיעור שני: ’מבוא לכללי הקריאה הנכונה’ האותיות, התנועות והבהרות שווא נח/נע, דגש קל/חזק.

שיעור שלישי: לימוד קבוצה ראשונה של טעמי המקרא מתוך תרגול מעשי של פסוקים.(אתנחתא וסוף פסוק)

שיעור רביעי: לימוד קבוצה שניה של הטעמים ותרגול מעשי (מהפך פשטא זקף קטן )

שיעור חמישי: לימוד קבוצה שלישית של הטעמים ותרגול מעשי (פזר תלישא קדמא ואזלא רביעי )

שיעור שישי: לימוד קבוצה רביעית של הטעמים ותרגול מעשי (זרקא סגול דרגא תביר ועוד… )

שיעור שביעי: ואילך, נלמד את הפרשה לאט לאט באופן של חלוקה לקטעים, נתמקד על קריאה נכונה ומדוייקת ובין השאר על שווא נע דגש קל מפיק ה’ נגינת טעמים מדוייקת ועוד…

אחרי כל שיעור התלמיד יקבל הקלטה לטלפון הנייד של הקטע הנלמד -שיעורי בית ללימוד במשך השבוע וכך שוב מדי שבוע עד שאנו גומרים את הפרשה.

לפרטים נוספים וקביעת פגישה נתן ליצור קשר עם הרב יוסף בטל’ 058-7703443
(אם התכוונתם לחפש ’מכון הכנה לבר מצווה לחצו כאן)