"לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי החסידות תכתבו ותחתמו"

חגיגות י"ט כסלו ברעננה