תקנון גני חב”ד

תקנון של גני חב"ד

שעות פעילות הגן :

מפורטים באתר בעמוד של כל גן וגן.

עלויות הגן:

מפורטים באתר בעמוד של כל גן וגן.

אמצעי תשלום:

האמצעי תשלום עבור הגן בכרטיס אשראי או הוראת קבע בנקאית

תנאי ביטול רישום לפני תחילת השנה:

יש להודיע בהקדם להנהלת גני חב"ד, במקרה של ביטול הרישום לגן.
ביטול עד תאריך 30/4מזכה בהחזר 90% מהמקדמה.
ביטול מתאריך 30/4 עד תאריך  15/7 מזכה בהחזר70% מהמקדמה
לאחר התאריך 15/7  לא תוחזר מיקדמה

תנאי עזיבת הגן במהלך שנה:

ככלל אסור לרשום ילד לגן על דעת להוציא אותו במהלך שנת הלימודים!

שנת הלימודים מסתיימת בתאריך 04/08

הוצאות הגן רבים והם מבוססים על ההכנסות של תשלומי השכר לימוד של ילדי הגן במהלך השנה.

תשלום השכר לימוד הינו שנתי ובמקרה של הוצאת ילד מהגן לפני סיום שנת הלימודים יש לשלם כרגיל עד סוף שנת הלימודים.

רק באם קרה ובמהלך השנה ההורים נאלצים להוציא את הילד בגלל:

1.אי הסתגלות הילד לגן ו/או

2.סיבה רפואית

ניתן להוציא את הילד מהגן ולשלם את השכר הלימוד של חודש נוסף הסמוך לביטול.

כמובן שבכל מקרה לא ינתן זיכוי כספי להורים בעיקבות ימים שהילד לא נכח בגן

הביטול ישלח לדואר אלקטרוני chabad@chabadraanana.com

 מוסכם שבמקרה של ביטול רישום לא תוחזר המיקדמה ששולמה בתחילת השנה.

התחייבות לעמידה בתשלומים:

חובה על ההורה לדאוג לתקינות ההוראת קבע שתכובד על ידי הבנק/חברת האשראי.
במקרה וההורה צופה שיהיה תקלה יש להודיע מראש למשרדי חב"ד.
בשום אופן אסור לבטל את ההוראת קבע באופן פרטי.
היה וההוראת קבע חזרה על ידי הבנק חב"ד רשאי לגבות את עמלת הבנק

התחייבות לעמידה בזמנים:

חובה על ההורה לעמוד בזמני סיום היום לפי הרישום אליו רשם את הילד לגן, יש לזכור שהגננות עייפות אחרי יום עבודה ואיחור שכזה מהווה פגיעה קשה בגננות.

במקרה של איחור חובה לפצות את הגננות על הנזק ועגמת הנפש שנגרם להם. 

סכום החיוב החודשי:

סכום החיוב יקבע על פי המחירים הנ"ל, ובהתאם לבקשת ההורה בטופס המקוון באתר או בהתאם לבקשת ההורה בטלפון או במייל לשינוי/הוספה. 

בכל חודש ישלח לאימייל פירוט החשבון ולאחר מכן תחיוב ההוראת הקבע במועד החיוב.

התחייבות ואישורי  ההורים:

* להודיע לגננת/ מנהלת הגן על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב הבריאות של הילד.
*אישור שימוש בתמונות הילד מתוך פעילות הגן
*אישור לקבל את הקבלות של הגן בדואר אלקטרוני (E-mail)
*אישור שכרטיס האשראי שנמסר לחב"ד הוא בבעלות ההורה.

שירות לקוחות:

א.  ניתן לפנות למייל chabad@chabadraanana.com או בטלפון: 09-7486338
בשעות פעילות בימים א’-ה’ בשעות: 09:00-17:00 

אבטחת המידע:

"חבד" נוקטת בכל אמצעי הזהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.
כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן בטכנולוגיית pci dss עם זאת במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, "חבד" לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
"חבד" מתחייבת שלא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג’.


תנאים כללים:

א. "חבד" תהא רשאית לשלוח למשתמש דיוור במשך השנה בכל נושא שהוא הקשור לפעילות חבד הכולל: דואר אלקטרוני, SMS והודעות וואטסאפ 

כמובן בכל עת ניתן להפסיק לקבל:

הודעות וואטסאפ: באמצעות מחיקת המספר 058-7486338 מהאנשי קשר בטלפון האישי

הודעות sms ואימייל: באמצעות בקשה למייל  להפסקת קבלת הודעות


"חבד" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה ובכלל זה שינוי תאריכים,שעות חוגים, תפריטי ארוחות, מחירים.

 

 

שתף לחברים

שתף