זוגיות בפרשה - אחרי-קדושים

בעדינות וברגישות

בפרשתנו אומרת התורה 'קדושים תהיו'.

משמעות הדברים היא כפי שנתבאר במפרשי התורה, שעל האדם להיות עדין מנומס ורגיש, גם כשמדובר בדברי היתר.

למשל באכילה. ברור שגם אדם שאוכל את האוכל הכשר ביותר בעולם, זה לא אומר שהוא יכול ומותר לו לעשות זאת בגסות, בברוטליות ובזלילה רעבתנית.

משמעות הדבר בזוגיות:

מצד אחד זוגיות כל עניינה הוא קרבה  הדדית ודביקות מוחלטת 'ודבק באשתו והיו לבשר אחד'. מצד שני, דווקא בתחום הזה, קרבת יתר, מכלה מזיקה והורסת.

הזוגיות בנויה על משוואה של 'ריחוק שווה אהבה'. על 'רצוא ושוב'. 'אובר' קירוב בזוגיות, יכול לגרום לסוג של סלידה ושובע יתר.   כמו שנאמר: 'דבש מצאת, אכול דייך - פן תשבענו' והקאתו'(משלי כה,טז).

הן הריחוק המתחייב לפי גדרות ההלכה, והן ככלל, ככל שההנהגה הזוגית תתנהל בעדינות וברגישות בכל התחומים הרוחניים והפיזיים ,זוהי תהיה החממה הטובה ביותר לפריחתה במלא הדרה ויופייה!

שתף לחברים

שתף